Сучасна автоматизо

План прийому студентів до ВКНЗ "Дубенський медичний коледж" Рівненської обласної ради 

І-ІІ рівнів акредитації на 2014 рік

№ з/п

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг прийому

Обсяг державного замовлення

  1.  

«Лікувальна справа» на основі базової загальної середньої освіти

90

35

  1.  

«Лікувальна справа» на основі повної  загальної середньої освіти

30

20

  1.  

«Акушерська справа» на основі повної загальної середньої освіти

30

25