Сучасна автоматизо

Акушерство.doc

Анестезіологія та реаніматологія.doc

Дерматологія та венерологія.doc

Епідеміологія.doc

Геронтологія, геріатрія та паліативна  медицина.doc

Гінекологія.doc

Іноземна мова за професійним спрямуванням.doc

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька).doc

Хірургія.doc

Медична та соціальна реабілітація.doc

Невідкладні стани в хірургії.doc

Невідкладні стани у внутрішній медицині.doc

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології.doc

Невідкладні стани в педіатрії.doc

Офтальмологія.doc

Онкологія.doc

Основи права.doc

Оториноларінгологія.doc

Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї.doc

Педіатрія.doc

Сімейна медицина.doc

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я.doc

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій.doc

Внутрішня медицина.doc

Акушерство і гінекологія КРОК.doc

Хірургія КРОК.doc

Педіатрія КРОК.doc

Терапія КРОК.doc